Sfinksen 
 

Bilder: Den majestetiske sfinksen i forkant av Khefren-pyramiden. Sfinksen ble trolig bygget samtidig med Kefren-pyramiden for 4600 år siden. Om kvelden var det et imponerende lyd- og lysshow. Historien fra tidenes morgen ble fremført, i sterk konkurranse med bønneropene fra byen.
 
Men det flotteste byggverket var kanskje likevel Sfinksen. Stor og majestestisk, med en utstråling av ro. Det har den hatt i over 4500 år. Halvt løve, halvt menneske, - en mystisk figur. Plasseringen er fantastisk, - i forkant av og vokter for Khefrenpyramiden.

Sfinksen er trolig verdens største skulptur. Det er opprinnelig hogget ut av grunnfjellet, som er kalkstein. Den er 73,5 meter lang. Høyden er 20 meter. Øret er 1,37 meter høyt.

Sfinksen er blitt restaurert flere ganger, også i antikken. Den ser f.eks. helt annerledes ut på maleriet til Jean-Léon Gérômes fra 1867 av Napoléon foran sfinksen.